Vi avlyser alle turneer i uke 5 og 6

Smittesituasjonen i Norge har endret seg den siste uken. På grunn av en mutert virusvariant på Østlandet, har det blant annet blitt strenge reiserestriksjoner, som også innebefatter Trøndelag. Vi meddeler derfor at alle fysiske DKS gjennomføringer eller besøk på institusjoner i regi av DKS avlyses fra i dag (26. januar) og ut uke 6 (12. februar). 

Elevene får så langt det er mulig et tilbud om digitale erstatninger for tapte produksjoner.