Avlysninger på grunn av korona-viruset i Trøndelag

Til skolene i Trøndelag: 
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Trøndelag avlyser på grunn av korona-viruset alle turneer i fylkeskommunal regi fram til påske 2020, gjeldende fra 13.03.20 til og med 30.04.20.  
Mange skoler i fylket er nå stengt, og vi forventer at flere skoler vil bli stengt i nærmeste framtid. Eventuelle behov for tiltak etter den nevnte perioden vil bli vurdert fortløpende.   

Det er viktig at eventuelle bestillinger som kommunen/skolen har gjort i perioden, avbestilles (for eksempel elevtransport).   

Til utøvere på turné for DKS i Trøndelag: 
Den kulturelle skolesekken i Trøndelag avlyser på grunn av korona-viruset alle turneer i fylkeskommunal regi fram til påske (13. mars til og med 3. april 2020).  
Alle videregående skoler og flere grunnskoler i fylket er nå stengt, og det forventes at flere skoler vil stenge i nærmeste framtid.  

DKS i Trøndelag betaler alle utøverne det avtalte honoraret for denne perioden i henhold til oppdragsavtalene. Direkte kostnader og produksjonskostnader utøvere har hatt til nå dekkes. Diettkostnader og reisekostnader som ikke er gjennomført til nå dekkes ikke.  

DKS i Trøndelag informerer alle berørte kommuner og skoler i Trøndelag om avlysningene. For de som har turnéer som fortsetter etter påske eller har turnéstart etter påske vil vi komme tilbake med mer informasjon.  

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med:

Irene Rosenblom (fagkoordinator DKS), tlf: 469 49 811

Henning Lystad (ansvarlig for videregående), tlf: 402 28 149

Anna Josefine Kvaløsæter (ansvarlig for scenekunst), tlf: 414 99 458

Kristin Løseth Waade (ansvarlig for musikk), tlf: 476 03 871

Ketil Hustad (ansvarlig for kulturarv og film), tlf: 901 98 902

Greta Hammer Onsøien (turnéansvarlig for musikk), tlf: 482 23 990

Marit Bakken (ansvarlig for film), tlf: 986 30 060

Aase Kari Skaugen (ansvarlig for visuell kunst), tlf: 959 06 222