Kulturkontaktens side

Kulturkontaktens oppgaver

* Være hovedkontakt for skolens DKS-tilbud

* Lede eventuelle elevarrangørgrupper på skolen

* Sørge for at utøvere blir godt tatt i mot når de ankommer skolen

* Informere kolleger og elever om hva som kommer til skolen

* Sørge for at buss blir bestillt når dette er aktuelt. Se rutiner for bestilling her

* Legge inn skolens timeplan ved å logge seg inn på dkstrondelag.no. Ta kontakt for opplæring!

* Legge til rette for at arrangementet på skolen blir en best mulig opplevelse for elevene

* Gå igjennom tekniske krav med ledelsen og vaktmester/driftssjef/elevarrangørgruppe

* Informere om hvor lærere på det aktuelle trinnet kan finne materiell til for- og etterarbeid

* Registrere dato og tid for tilbud i skolens planer

* Melde fra om endringer i elevtall og kontaktpersoner

* Minne aktuelle lærere om skolens tilbakemelding etter gjennomføringen

* Melde fra om eventuelt behov for å bytte tid for gjennomføring i god tid til dks@trondelagfylke.no