Skole

Huskeliste for skolen

* Sjekk skolens kulturprogram før skolestart!

* Skriv dato og tid for tildelte produksjoner inn i uke-og årsplaner.

* Ikke avlys! Bytt i god tid. Ta kontakt med dks@trondelagfylke.no 

* Forbered elevene og legg til rette for en god opplevelse.

* Send skolens tilbakemelding om hva du og elevene dine synes om den enkelte produksjon.

* Informer foresatte om skolens kulturprogram.

* Legg ut informasjon om DKS på skolens hjemmeside.