Rutiner bussbestilling

Trøndelag fylkeskommune betaler all frakt av elever der DKS-tilbudet krever dette og der fylket har ansvaret for produksjonen. Før du bestiller buss, bør du finne fram navnet på produksjonsansvarlig hos Fylkeskommunen (står øverst til høyre på turneplanen).

Skolen har ofte egne avtaler rutiner med transportselskap, og det greieste er da bruke vanlige rutiner for bestilling, og be transportselskapet om å sende faktura til:

Trøndelag Fylkeskommune
Sentralt fakturamottak
6110 v/(kontaktperson for produksjon)
Postboks 2567
7735 Steinkjer

For EHF-format: Org.nr. 817 920 632