Tilbake
Trøndelag senter for samtidskunst

Tilfeldigheter satt i system DIGITAL PRODUKSJON

«Tilfeldigheter satt i system» er en digital produksjon der elevene møter kunstneren Annika Borg, som lager kunst med utgangspunkt i terninger, tall og tilfeldigheter. Kunstneren har laget tre verkstedsopplegg med instruksjonsfilmer der elevene kan kaste terninger og eksperimentere kreativt med tilfeldige tallkombinasjoner, tegning, farger, ord og algoritmer.
Se kortfilmene og utfør eksperimentene i klasserommet.

Trøndelag senter for samtidskunst har i samarbeid med kunstneren Annika Borg laget en digital produksjon bestående av kortfilmer med instruksjoner til eksperimenter, nedlastbare oppgaveark og en grundig lærerveiledning. Det følger med maler som skal skrives ut og brukes i de tre eksperimentene/oppgavene. «Tilfeldigheter satt i system» er et tverrfaglig undervisningsopplegg som berører fagene kunst og håndverk, matematikk og norsk. Formidlingsopplegget inneholder muligheter til å la seg undre over tilfeldigheter og sannsynlighet, samtidig som elevene kan la seg forundre over kunstnere som benytter regler og systemer i kombinasjon med tilfeldighet kreativt.

Opplegget berører noen områder av kompetansemålene i Lærerplanen 2020 (Fagfornyelsen) for 5. – 7. trinn (se lærerveiledning).

Tilfeldige tall settes i system og blir til kunst!

VIKTIG: Linker til filmene sendes til de skolene som blir tildelt produksjonen. Det forutsettes at skolene ikke viser filmene til andre enn de som får tilbudet, skoleåret 2020-21. To uker etter at filmene er lastet ned skal alle nedlastinger slettes og det skal sendes en skriftlig bekreftelse per e-post til Amalie Marie Selvik formidling@samtidskunst.no om at dette er gjort. Dette har med rettigheter og rettighetshavere å gjøre, både i forbindelse med selve filmene og musikken i dem.

Lærerveiledning

Last ned:
Tilfeldigheter satt i system - et tverrfaglig undervisningesopplegg i kunst- og håndtverk, matematikk og norsk


«Tilfeldigheter satt i system» er et digitalt møte med kunstneren Annika Borg, og hvordan hun arbeider med terninger, tall og tilfeldigheter når hun lager kunst. Trøndelag senter for samtidskunst har i samarbeid med kunstneren Annika Borg laget fire kortfilmer og utformet et verkstedsopplegg der elevene kan kaste terninger og eksperimentere kreativt med tilfeldige tallkombinasjoner, tegning, farger, ord og algoritmer. Opplegget består av instruksjonsfilmer, oppgaveark og en lærerveiledning. Det følger med nedlastbare oppgaveark og maler som skal brukes i de tre eksperimentene/oppgavene.

EVALUERING

Å lage digitale produksjoner er helt nytt for oss, og dette - samtidig som vi er litt pionerfylke i så måte – gjør at vi virkelig håper at dere vil bruke to minutt på en liten Questback som vi har laget og dere finner her: https://response.questback.com/trfk/azpn1tvx2v  Det er særdeles viktig for oss med tilbakemeldinger, det er jo dere - skolene og elevene - vi har laget dette tilbudet for. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Trøndelag senter for samtidskunst
  • Idé/opplegg: Trøndelag senter for samtidskunst i samarbeid med kunstner Annika Borg

Publikumskommentarer