Tilbake
Safarifilm
Safarifilm
Safarifilm
Safarifilm

Arven

Arven er en serie på fire korte filmer som tar for seg håndverksyrker som er i ferd med å forsvinne fra vår tid - vi snakker ofte om dem som "døende yrker". Serien ønsker å gi oppmerksomhet til disse yrkene, som har vært viktige kultur- og tradisjonsbærere i vårt samfunn. Kanskje kan også det å se at disse yrkene utøves, få oss til å tenke over den tiden vi lever i nå, som ofte er en stor kontrast til de døende yrkers verdier og produksjonsmåter. Fokuset sette påmanuelt arbeid, opplæring gjennom flere generasjoner, egen erfaring og lang øvelse. Dette står i en sterk kontrast til hurtig masseproduksjon. 

Når håndtverksyrkene blir borte, så er det ikke bare sånn at vi ikke får laget produktene - vi har heller ingen som kan reparere de som allerede finnes. Viktige kulturskatter kan komme til å forfalle og forsvinne.

Arven retter fokuset mot de døende yrkene, som en måte å ta vare på kulturarven og vår felles historie på. Samtidig settes også vårt eget samfunn og vår måte å leve på i et litt annerledes lys. 

Lærerveiledning

Last ned:
Døende yrker

Arven er en serie på fire korte filmer som tar for seg håndverksyrker som er i ferd med å forsvinne fra vår tid - vi snakker ofte om dem som "døende yrker". Serien ønsker å gi oppmerksomhet til disse yrkene, som har vært viktige kultur- og tradisjonsbærere i vårt samfunn. Kanskje kan også det å se at disse yrkene utøves, få oss til å tenke over den tiden vi lever i nå, som ofte er en stor kontrast til de døende yrkers verdier og produksjonsmåter. Fokuset sette påmanuelt arbeid, opplæring gjennom flere generasjoner, egen erfaring og lang øvelse. Dette står i en sterk kontrast til hurtig masseproduksjon. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Mari Nilsen Neira - HerStory
  • Produsent: Safarifilm, Mari Nilsen Neira, mobil 477 56 763
  • Idé/opplegg: Mari Nilsen Neira, Maja Holand og Mali Finborud Nøren

Om kunstner / utøver / gruppe

Mari Nilsen Neira har lang erfaring i den trønderske filmbransjen som både regissør og produsent, og hun har laget prisvinnende dokumentarer som er vist på NRK og TV2. Mari ønsker å lage filmer som både berører og gir ettertanke. Hun evner å smelte sammen egne kunstneriske ambisjoner med et sterkt samfunnsengasjement. Hun er utdannet medieingeniør fra Universitetet i Stavanger, og har mastergrad i Kunnskapsledelse med fokus på ledelse av kreative team. Hun er opptatt av å få frem flere kvinnelige stemmer i filmbransjen og er en av grunnleggerne av filmselskapet «Herstory» hvor hun er daglig leder og produsent.

Maja Holand er utdannet filmfotograf fra Den norske filmskolen og enkamera bachelor fra høyskolen på Lillehammer. Hun har for det meste jobbet i NRK på Marienlyst som fotograf, klipper og fargekorrigerer etter skolen. Hun har jobbet på kjente produksjoner som SKAM og Jenter, og også med humor i bl.a  Martin&Mikkelsen og Norske Fordommer, dokumentarserier og NRK Super produksjoner. Det er først og fremst å jobbe som filmfotograf som ligger hennes hjerte nærmest, og hun kombinerer gjerne dette med å klippe og å fargekorrigere. 

Publikumskommentarer