Tilbake
Foto: Pernille Walvik

Skalla: Kan ein ha det kjekt sjølv om ein er sjuk?

SKALLA er ei morosam, magisk og litt trist bok om vennskapet mellom to tøffe jenter på ei barnekreftavdeling. I denne produksjonen møter elevane forfattar Randi Fuglehaug, som les historia, viser illustrasjonane frå boka og opnar for samtale: Kva kan ein gjere for vener som har det vanskeleg? Kan ein ha det kjekt sjølv om ein er sjuk?

Det finst svært mange bøker om å gå til legen eller få gips på foten, men det finst lite litteratur om å bu på sjukehus i lengre periodar. Gjennom å lese bildeboka SKALLA og stille relevante spørsmål frå teksten, ønsker Randi Fuglehaug å prate med elevar frå 1. til 4. klasse om alvorlege tema som sjukdom, kreftbehandling og død, men også om kor viktig leik kan vere og kva det vil seie å vere ein god ven.

I SKALLA møter vi Iben, som skal få cellegiftbehandling for første gong. Ho vil helst ikkje bli kjent med nokon andre på sjukehuset – ho vil berre bli frisk og kome seg tilbake til det vanlege livet sitt så fort som mogleg. Og ho gruar seg veldig til å miste det lange håret ho har spart så lenge. Då Iben møter Skalla-Malla, ei litt brysk, pågåande og mystisk jente som aldri dekker til hovudet sitt med verken lue eller parykk, blir ho først skeptisk. Men Skalla-Malla viser Iben ei hemmeleg verd på sjukehuset: magiske rom der det ikkje spelar nokon rolle om ein er frisk eller sjuk, og der ein ikkje alltid veit kva som er fantasi og kva som er verkelegheit.

SKALLA kom hausten 2018 ut på Samlaget til gode kritikkar. Hausten 2019 vart boka brukt i «Bok på 1-2-3», Nynorsksenteret sitt tverrfaglege undervisningsopplegg. Fuglehaug har sjølv fått tilbakemeldingar frå både barn, foreldre og lærarar om at boka på ein tilgjengeleg og ufarleg måte oppmodar til å snakke om ting ein elles ikkje tar opp så ofte i kvardagen.

Dei fleste kjenner nokon som er eller har vore alvorleg sjuk, og hennes erfaring er at barn både har glede og nytte av å reflektere over tema knytt til dette. Fuglehaug vil gjerne bidra til meir av denne typen refleksjon gjennom Den kulturelle skulesekken – i tillegg til å gi elevane ei underhaldande lesestund.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Randi Fuglehaug

Om kunstner / utøver / gruppe

Randi Fuglehaug (f. 1980) kjem frå Voss og er busett i Oslo. Ho er frilansjournalist og skriv bøker for både barn og vaksne. (www.samlaget.no)

Publikumskommentarer

Forfatteren engasjerte elevene ved å la dem komme til orde både før og etter høytlesning. Noen av elevene opplevde denne «pratedelen» som litt langdryg, men at boka og høytlesninga var god. De satt også på bakerste rad, og det ble noen ganger vanskelig å høre hva forfatteren sa. Noen av elevene ønsket å låne boka på biblioteket etterpå. :-)Publisert av: Judit Skorstad (klasse - Gravvik Skole) – 15.12.2020 23:21