Tilbake
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Stiklestad Nasjonale Kultursenter
Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Ildens magi

Ilden, lyset og varmen samler oss, fasinerer oss og har til alle tider vært livsviktig for alle folk. Men en gang var ilden vill.  Hvordan klarte folk å temme ilden?

Vi starter opplegget i klasserommet. Før elevene kommer inn ryddes klasserommet for pulter og stoler, og vi legger ut skinn i en sirkel. Sirkelen av mennesker rundt bålet har til alle tider i hele verden vært et samlingspunkt for gode historier, undring og kunnskapsutveksling.

Vi har med en tidslinje med gjenstander knyttet til ild og lys, som vi legger ut på gulvet i klasserommet. Sammen med elevene undrer vi oss på hva gjenstandene er brukt til og hvor de hører til på tidslinja. Noen gjenstander er kopier, men noen er også originale gjenstander fra museumsmagasinet. På denne måten visualiseres den historiske utviklinga for elevene på en annen måte enn de er vant til.

Myter og legender, men også historier fra virkeligheten er med på å formidle ildens magi. Gjennom slike historier knyttes sammenhengen mellom materiell og immateriell kulturarv, mellom de fysiske gjenstandene, kunnskapen om hvordan de ble brukt og historiene rundt dem. En av formidlerne kler seg i tidsriktig kostyme og vi forteller historier om ilden.

I den andre delen av opplegget er vi ute. Klassen blir delt i to, og formidlerne demonstrerer opptenning med gamle teknikker, som flint og fyrstål som var vanlig helt fra vikingtid til 1800tallet. Elevene får også prøve selv. Så sitter vi rundt bålet og snakker om hva som er viktig for å få til et bål, og når det lov å tenne bål og hvordan vi kan tenke sikkerhet når vi tenner bål. Ilden er farlig, men vi er avhengig av den!

Lærerveiledning

Forberedelser på skolen

Det er ikke krav om forarbeid eller etterarbeid. Men det kan være lurt å se på en tidslinje før vi kommer så elevene kan plassere steinalder, jernalder, vikingtid.

Vi trenger et klasserom som er ryddet for pulter, så det er god plass for elevene å sitte på golvet, og et område utendørs hvor det egner seg å fyre bål, gjerne med bålpanne/bålplass og under tak. Hvis lærerne gjør noe sosialt som grilling eller kaffekok med elevene ved bålet når vi har dratt, gir det en mulighet for oppsummering og fin avslutning av opplegget.

Elevene bør ha varme klær til en halvtimes uteøkt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Stiklestad Nasjonale Kultursenter
  • Produsent: Stiklestad Nasjonale Kultursenter
  • Idé/opplegg: Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Om kunstner / utøver / gruppe

Øystein Viem (1974) har kunst, design og pedagogikkbakgrunn, og mye erfaring med ulike historiske handverksteknikker. Jobber også med skulptur, og har gjort en del utsmykningsoppdrag. Har tidligere jobbet som lærer, og har laget flere egne produksjoner for DKS. Jobber nå ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter med formidling av historie og handverk.


Maiken Lien Jørgensen (1972) har sitt daglige virke som formidlingsansvarlig ved Egge museum i Steinkjer. Hun har etter 25 år i museumsbransjen bred erfaring med formidling til alle aldersgrupper, og arbeider mye med arrangementer og museumstilbud rettet mot barn og unge. Maiken elsker å tenne lys av nysgjerrighet, kunnskapstrang, mestringsfølelse og munterhet i barneøyne. Hun har reist på turne med DKS i Trøndelag siden 2014, og gjennomfører også mange ulike DKS-tilbud på Egge museum gjennom året.

Publikumskommentarer