Tilbake
Samlaget
Foto: Kari Svanberg

Jakob og Neikob

Ved dette skulebesøket vil Kari Stai lese frå bøkene sine om Jakob og Neikob, samstundes som bileta blir vist på lerret. Etterpå snakkar dei om det dei har opplevd i historia, og forfattaren opnar for filosofiske spørsmål omkring JA og NEI. Ho fortel og litt om prosessen bak bokidéen om Jakob og Neikob. Ein ordleik med JA og NEI, samt ei enkel teikneoppgave blir med som ein workshopdel.

FORARBEID

Det er ikkje nødvendig med forarbeid, men det er fint om elevane har fått presentert navnet på bøkene. Dei bør og ha med penalet sitt, med tanke på teikneoppgåva.

Relevante læreplanmål for Jakob og Neikob

  • Leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer
  • Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing
  • Gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder
  • Uttrykke egne opplevelser gjennom tegning

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Kari Stai
  • Idé/opplegg: Kari Stai

Om kunstner / utøver / gruppe

Kari Stai (f. 1974) er forfattar og illustratør, aller mest kjend for bøkene om Jakob og Neikob. Historiene om desse blir karakteriserte som moderne barnebok-klassikarar. Dei er omsette til fleire språk og er blitt animasjonsfilm og teater. (www.samlaget.no)

Publikumskommentarer