Tilbake
Elevarbeid papirskulptur
Elevarbeid arkitektmodell

Papirskulptur/Arkitektmodell

Nils Aas Kunstverksted på Inderøy har en fast samling kunst av Nils Aas, i tillegg til skiftende utstillinger av norsk samtidskunst. Det er to alternative opplegg på verkstedet:

PAPIRSKULPTUR består av en dialogbasert omvisning i Nils Aas Kunstverksted, med fokus på den permanente installasjonen av billedhogger Nils Aas. Det legges særskilt vekt på skulpturen Fiolinkongen i papir av Nils Aas, som er inspirasjonen i utviklingen av dette tilbudet.

Erfaringene fra galleriet videreføres inn i en praktisk utøvende del, med tema papirskulptur. Der får elevene innføring i ulike teknikker for å gi volum og form til papir. Elevene skal så selv lage egne papirskulpturer og eksperimentere med uttrykk, form og teknikk.

Tilbudet er spesielt tilpasset estetiske fag og knyttet opp mot fagområdets læreplan.

ARKITEKTMODELL er basert på anvendelse og forståelse av målestokk, kreativ prosess, teknisk tegning og modellbygging. Elevene skal sette seg inn i arkitektens rolle og komme frem til ulike løsninger og design for et reelt prosjekt, der oppdragsgiver er Nils Aas Kunstverksted. Verkstedet inneholder en introduksjon i galleriet, der samtidskunsten og Nils Aas’ kunstnerskap er inspirasjonskilder for den kreative delen av prosjektet.

Dette tilbudet blir benyttet som et tillegg til undervisningen i matematikk, og estetiske fag. Både studiespesialisering, byggfag, estetiske fag, idrett og voksenopplæringen har deltatt, og opplegget kan lett tilpasses til de forskjellige fagområdene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Trøndelag
  • Kunstnere/grupper: Nils Aas Kunstverksted
  • Idé/opplegg: Nils Aas Kunstverksted, Solveig Viken/Silje Hovland

Om kunstner / utøver / gruppe

Nils Aas Kunstverksted har i over 20 år vært en sentral arena for kunst og kunstopplevelse i Trøndelag, og verkstedet har tatt imot tusenvis av skoleelever. Alle tilbud gjennom DKS er utviklet med tanke på å tilby elevene praktiske, unike erfaringer i forhold til skolens kompetansemål.

Nils Aas Kunstverksted ligger i Straumen sentrum på Inderøy, hvor Nils Aas (1933 –2004) vokste opp. Nils Aas regnes som en av norges mest betydningsfulle billedhuggere og kunsten hans finnes på svært mange steder landet rundt. Nils Aas Kunstverksted har en permanent utstilling med kunst av Nils Aas i tillegg til skiftende utstillinger med norsk samtidskunst. Et krav fra Nils Aas da stedet ble etablert i 1996 var at det skulle inneholde et kunstverksted hvor barn og unge skal kunne komme og bryne seg på kunstnerisk arbeid.

Publikumskommentarer