Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse: 4000 Regut v/DKS, Postboks 2350 Torgard, 7004 Trondheim
Besøksadresse: Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Epost: dks@stfk.no Telefon: 72 81 00 00 • kontakt: For skoler i Trondheim kommune: guri.dodig@ou.trondheim.kommune.no; 72 54 8811 • Nettsted: http://www.dkstrondelag.no/
Kontaktperson:
Produksjonsliste
Program
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Viser 101 produksjoner
Scenekunst • 8 - VG3
Kunstarter i samspill, Visuell kunst, Musikk • 5 - VG3
Litteratur • 1 - 4
Litteratur, Visuell kunst • 1 - 4
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 5 - 7
Litteratur • 5 - 7
Kunstarter i samspill • 10 - 10
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Musikk • 8 - 10
Musikk • 4 - 4
Scenekunst • 8 - 10
Litteratur • 8 - 10
Visuell kunst • 5 - 7
Kulturarv • 9 - 9
Musikk • 1 - 10
Kunstarter i samspill • 8 - VG3
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Scenekunst • 5 - 10
Annet, Scenekunst • 10 - 10
Visuell kunst • 8 - 8
Visuell kunst • 3 - 3
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 4 - 4
Musikk • 1 - 7
Kulturarv • 7 - 10
Musikk • 1 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Film • VG1 - VG3
Kulturarv, Visuell kunst • 3 - 7
Visuell kunst • 1 - 7
Musikk • 1 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Film • 8 - 10
Film, Annet • 7 - 8
Kulturarv, Scenekunst • 2 - 3
Kulturarv • 5 år - 4
Kulturarv, Kunstarter i samspill • 1 - VG3
Film • 5 - 7
Scenekunst • 1 år - VG3
Musikk • 8 - 10
Musikk • 1 - 10
Scenekunst • 5 - 5
Kunstarter i samspill, Film, Scenekunst • 7 - VG3
Film, Scenekunst • 7 - 7
Litteratur, Visuell kunst • 5 - 5
Scenekunst • 5 - 5
Litteratur, Scenekunst • 5 - 7
Visuell kunst • 5 - 7
Film • 8 - 10
Scenekunst • 10 - 10
Scenekunst, Musikk • 8 - VG3
Litteratur, Musikk • 1 - 4
Musikk • 1 - 7
Kunstarter i samspill • 1 - 10
Musikk • 5 - 7
Kunstarter i samspill • 1 - 7
Visuell kunst • 1 - 4
Scenekunst • 10 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • 1 - 4