Sør-Trøndelag fylkeskommune
Postadresse:Fakturamottak Pb. 2375 Sluppen, 7004 Trondheim
Besøksadresse:Erling Skakkesgate 14, 7004 Trondheim
Produksjonsliste
Program
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Viser 101 produksjoner
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 8 - VG3
Musikk • 1 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Kulturarv • 8 - VG3
Scenekunst • 7 - 7
Litteratur • 5 - 7
Visuell kunst • 8 - 8
Musikk • 4 - 4
Visuell kunst • 8 - 10
Visuell kunst • 1 - 4
Musikk • 7 - 7
Musikk • 1 - 10
Musikk • 10 - VG3
Annet • 5 - 5
Scenekunst • 10 - 10
Scenekunst • 8 - VG3
Visuell kunst • 8 - VG3
Kulturarv • 8 - VG3
Litteratur • 7 - 8
Scenekunst • 2 - 3
Visuell kunst • 4 - 4
Musikk • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • 8 - VG3
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • 1 - 7
Musikk • 8 - VG3
Film • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Film • VG1 - VG3
Kulturarv • 1 - 10
Litteratur • 8 - VG3
Litteratur • 5 - 5
Scenekunst • 2 - 3
Musikk • 1 - 7
Litteratur • 5 - 5
Litteratur • 6 - 6
Musikk • 1 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Film • 8 - 10
Kulturarv • 7 - 10
Litteratur • VG1 - VG3
Litteratur • 1 - 4
Scenekunst • VG1 - Voksne
Scenekunst • VG1 - Voksne
Scenekunst • VG1 - Voksne
Scenekunst • VG1 - Voksne
Kulturarv • 1 - VG3
Kulturarv • 1 - VG3
Litteratur • 9 - 10
Litteratur • 9 - 9
Kulturarv • 5 - 7
Litteratur, Visuell kunst • VG1 - VG3
Visuell kunst • 5 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Scenekunst • 9 - VG3
Musikk • 5 - 7
Musikk • 1 - 7
Kunstarter i samspill • 8 - VG3
Annet • VG1 - VG3
Kulturarv • 9 - VG3
Visuell kunst • 6 - 10
Film • 5 - 7